Найкращі методи визначення потреб користувачів

Найкращі методи визначення потреб користувачів

 • 2 серпня, 2023
 • читати 10 хв
Олександр Галушка
Олександр Галушка UI/UX Designer у Roobykon Software, Викладач Комп'ютерної школи Hillel.

Потреби користувачів — це конкретні вимоги та очікування користувачів, яким повинен відповідати продукт або послуга, щоб забезпечити цінність і покращити їхній досвід. Ці потреби відображають перспективи, цілі, мотивацію, больові точки та інші людські фактори.

Визначаючи та задовольняючи потреби користувачів, UX дизайнери можуть створювати релевантні та зручні рішення для цільової аудиторії. Розуміння потреб користувачів дозволяє дизайнерам визначати пріоритетність елементів дизайну, ефективно розподіляти ресурси та приймати обґрунтовані дизайнерські рішення.

Потреби користувачів допомагають визначити обсяг і напрямок процесу розробки продукту, впливаючи на ключові рішення, такі як функціональність, можливості, макет і дизайн взаємодії.

Пропоную вашій увазі ознайомитися з найкращими на мою думку методами!

Етапи UX-дослідження

Ідеальне UX-дослідження можна умовно поділити на такі етапи:

 • Збір бізнес-вимог
 • Аналіз ринку
 • Аналіз цільової аудиторії
 • Генерація рішень
 • Підсумок у вигляді списку функціональних можливостей

Кабінетне дослідження

Кабінетне дослідження — це збір, вивчення, систематизація і аналіз вторинної інформації про ринок, отриманої з доступних джерел.

Кабінетне дослідження (вторинне дослідження) є цінним для збору інформації та інсайтів для розуміння потреб користувачів на основі наявних даних з різних внутрішніх і зовнішніх джерел. Ці дані можуть надходити з опублікованих матеріалів, наукових статей, галузевих звітів, соціальних мереж, онлайн-ресурсів та інших сторонніх джерел.

Інтерв'ю з користувачами

Інтерв'ю — це користувацьке дослідження, яке широко використовується та передбачає прямі розмови з кінцевими користувачами для збору інформації, розуміння їхніх поглядів і виявлення їхніх потреб.

Дослідники ставлять запитання і спонукають учасників поділитися своїм досвідом, думками та очікуваннями щодо продукту або послуги. Інтерв'ю дають багаті якісні дані та дозволяють дослідникам глибше зануритися в думки та емоції користувачів.

 • Структуровані інтерв'ю: користувачі відповідають на заздалегідь визначений набір запитань у фіксованому порядку, що забезпечує послідовність і порівнянність у зборі даних. Вони допомагають систематично збирати конкретну інформацію від учасників.
 • Напівструктуровані інтерв'ю: пропонують більшу гнучкість, поєднуючи заздалегідь визначені запитання зі свободою досліджувати додаткові теми та відстежувати відповіді учасників. Цей підхід заохочує учасників висловлюватися більш вільно, що дає змогу отримати корисну інформацію.
 • Інтерв'ю з користувачами: зосереджуються на розумінні цілей, мотивації та поведінки користувачів, пропонуючи їм розповісти про свій досвід. Ці інтерв'ю фіксують шлях користувача і надають цінний контекст для розуміння його потреб та очікувань.

Опитування та анкетування

Опитування та анкетування — це популярні методи дослідження користувачів, які систематично збирають дані від багатьох учасників. Опитування зазвичай складаються із запитань, призначених для збору кількісних або якісних даних про вподобання, думки, поведінку та демографічні характеристики користувачів.

Вони надають дослідникам структурований підхід до збору інформації від широкої аудиторії, що дозволяє проводити статистичний аналіз і виявляти тенденції.

 • Опитування: дозволяють дослідникам охопити широку аудиторію та ефективно збирати дані, надаючи кількісну інформацію. Опитування корисні для збору відгуків про конкретні функції, задоволеність користувачів або демографічну інформацію.
 • Опитувальники за шкалою Лайкерта: використовують серію тверджень або пунктів з варіантами відповідей, дозволяючи учасникам оцінити рівень їхньої згоди або незгоди. Цей метод надає дослідникам кількісні дані для статистичного аналізу вподобань, сприйняття або ставлення користувачів.

Фокус-групи

Фокус-групи — це невеликі групи учасників, які беруть участь у керованому обговоренні певної теми або продукту. Цей метод дозволяє дослідникам збирати якісні дані, використовуючи групову динаміку та взаємодію учасників.

Учасники можуть ділитися своїми думками, ідеями та досвідом у фокус-групі, надаючи цінну інформацію про потреби та вподобання користувачів.

 • Плануйте та проводьте ефективні фокус-групи, визначаючи чіткі цілі, відбираючи відповідних учасників, створюючи посібник для обговорення та ефективно фасилітуючи сесію. Створення комфортного та інклюзивного середовища заохочує учасників вільно висловлювати свої думки та погляди.
 • Аналізуйте та синтезуйте дані фокус-груп, щоб виявити закономірності, теми та ключові ідеї. Цей аналіз включає транскрибування або перегляд дискусії, виокремлення значущих точок даних та їхню організацію за категоріями. Дослідники можуть використовувати методи картографування спорідненості або тематичного аналізу, щоб осмислити дані та зробити значущі висновки.

Юзабіліті-тестування

Юзабіліті-тестування оцінює зручність використання продукту чи інтерфейсу та досвід користувачів. Воно передбачає спостереження за користувачами, які виконують певні завдання, і надання зворотного зв'язку про їхню взаємодію. Юзабіліті-тестування допомагає виявити проблеми юзабіліті, зрозуміти поведінку користувачів і зібрати інформацію для покращення дизайну.

 • Модероване юзабіліті-тестування: дослідник фасилітує сесію і спрямовує учасників на виконання заздалегідь визначених завдань, спостерігаючи за їхньою взаємодією та збираючи зворотній зв'язок. Дослідник може ставити додаткові запитання, прояснювати невизначеності та глибше занурюватися в думки та досвід учасників.
 • Дистанційне юзабіліті-тестування: дослідники використовують відеоконференції або інструменти для спільного використання екрану, щоб спостерігати за взаємодією та збирати відгуки.
 • Мислення вголос: учасників заохочують вербалізувати свої думки, почуття та процеси прийняття рішень під час навігації цифровим продуктом. Такі розповіді дають цінну інформацію про когнітивні процеси користувачів і допомагають виявити проблеми юзабіліті.

Рекомендуємо публікацію по темі

Аналіз та синтез даних

Аналіз і синтез даних є важливим етапом у дослідженні користувачів, який включає в себе організацію, вивчення та інтерпретацію зібраних даних для отримання значущих висновків.

Якісний аналіз

Дослідники UX використовують методи якісного аналізу для аналізу та осмислення якісних даних, таких як стенограми інтерв'ю, записи спостережень та відповіді на відкриті опитування.

 • Тематичний аналіз передбачає виявлення і класифікацію тем, шаблонів і концепцій, що повторюються, в якісних даних. Дослідники переглядають дані, створюють коди або позначки для представлення ключових ідей, а потім групують подібні коди в ширші теми, щоб виявити значущі закономірності.
 • Діаграми спорідненості організовують якісні дані, групуючи пов'язані ідеї або концепції. Дослідники записують кожну знахідку на клейких папірцях, а потім розташовують і переставляють їх на стіні або дошці, щоб виявити зв'язки і визначити закономірності або теми.
 • Наративний аналіз вивчає структуру, зміст і значення окремих історій, якими діляться учасники. Дослідники аналізують елементи розповіді, основні теми та наративні дуги, щоб отримати уявлення про досвід, перспективи та мотивацію користувачів

Кількісний аналіз

Методи кількісного аналізу аналізують числові дані та метрики, зібрані за допомогою опитувань, анкетування та кількісних досліджень.

 • Статистичний аналіз застосовує різні статистичні методи для аналізу та інтерпретації кількісних даних. Дослідники використовують показники центральної тенденції, дисперсії, кореляції та статистичні тести для виявлення взаємозв'язків, тенденцій та закономірностей даних.
 • Візуалізація даних представляє кількісні дані за допомогою діаграм, графіків та інших візуальних зображень. Візуалізація даних допомагає дослідникам і зацікавленим сторонам легко зрозуміти закономірності, тенденції та взаємозв'язки в даних.
 • Розпізнавання шаблонів допомагає виявити повторювані закономірності, тенденції або аномалії в кількісних даних. Дослідники шукають кластери, відхилення або інші закономірності, які можуть дати уявлення про поведінку користувачів, їхні вподобання або тенденції.

Поєднання декількох методів

Поєднання декількох методів дослідження дозволяє дослідникам перевіряти ідеї та визначати потреби користувачів з різних джерел, надаючи більш точні та надійні дані.

 • Тріангуляція: Поєднання декількох методів дослідження користувачів, таких як інтерв'ю, спостереження та опитування, для перехресної перевірки результатів і підвищення надійності та достовірності даних.
 • Змішаний підхід: Інтеграція якісних і кількісних методів дослідження, наприклад, поєднання інтерв'ю з опитуваннями або юзабіліті-тестування з аналітикою, для всебічного розуміння потреб користувачів і отримання більш глибоких інсайтів.

Рекомендуємо курс по темі